Bostadsmarknadsenkäten - Stockholms län 2013

Finns endast som pdf. Varje år gör Boverket tillsammans med länsstyrelserna en sammanställning av läget på bostadsmarknaden genom en enkät till kommunerna. Syftet är att ge underlag för en allsidig belysning av det aktuella läget på bostadsmarknaden och att se utvecklingstendenser.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__11&context=39