Samordning för kvinnofrid – länsstyrelsernas stöd till insatser 2011–2012

Denna delrapport utgör en samlad redovisning av länsstyrelsernas stöd till samordningen av insatser som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål under tiden januari 2011 - juni 2012. Finns bara som pdf.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__81&context=39