Lokal samverkan för att motverka mäns våld mot kvinnor – slutrapport om fördelning av utvecklingsmedel 2008–2010

Finns endast som pdf. Regeringen har åren 2008–2010 anslagit 23 miljoner för att stärka lokal samverkan mellan kommunerna och andra berörda aktörer i arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelserna har haft uppdraget att fördela medlen till kommunerna och sedan redovisa hur de har använts. Detta är slutredovisningen för hela perioden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Jämställdhet
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__65&context=39