Landsbygden i Stockholm - en sammanställning i siffror

Hur ser landsbygden ut i Stockholm län? Hur nyttjar länets lantbrukare och landsbygdsföretagare de stöd och ersättningar som finns inom Landsbygdsprogrammet och övriga EU-stöd? Det är de två frågor som har varit utgångspunkt för sammanställningen i denna rapport.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djurhållning
  • Fiskerinäring
  • Föreningar
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Näringsliv
  • Näringslivsutveckling
  • Skogsbruk
  • Skärgård

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__57&context=39