Klimatförändringar och Mälaren ur ett vatten- och naturmiljöperspektiv

Mälaren, Sveriges tredje största sjö, är mycket viktig ur ett vatten- och naturmiljöperspektiv. Risken för översvämningar är idag stor på grund av att kapaciteten för att tappa ur vatten från Mälaren till Saltsjön är för låg. I samband med den planerade ombyggnaden av Slussen kommer därför avtappningskapaciteten mer än fördubblas. Den här rapporten har granskat delar av det material som ligger till grund för den nya regleringen och analyserat användbarheten av detta ur ett långsiktigt klimatperspektiv med fokus på vatten- och naturmiljö.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__48&context=39