Lathund för Stockholmsenkäten 2010

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år. Enkäten omfattar frågor om tobaks-, alkohol- och drogvanor samt frågor om kriminalitet, utsatthet för brott och psykosomatiska besvär. Den innehåller även frågor om elevers risk- och skyddsfaktorer, sådant som antas påverka normbrytande beteende på olika plan i en ung människas liv.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010__62&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss