Aktionsplan mot hedersvåld i Stockholms län - en myndighetsgemensam satsning 2009-2010

2. uppl. Finns bara som pdf. Under 2009 och 2010 har styrgruppen för Operation Kvinnofrid beslutat att fokusera på problematiken kring hedersrelaterat våld. Det finns stora brister hos myndigheterna avseende hur flickor, pojkar, kvinnor och män som är utsatta för hedersrelaterat våld får stöd. Det visar både den kartläggning som Stockholm stad gjort 2009 samt Länsstyrelsens kartläggning och tillsyn av socialtjänstens arbete med kvinnofridsfrågor 2008. Det behövs kunskap, metoder och förbättrad samverkan för att stärka stödet till de utsatta.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Jämställdhet
  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010__1&context=39