Dricksvattenförekomster i Stockholms län

I rapporten presenteras grund- och ytvattenförekomster som är viktiga och skyddsvärda som dricksvattenförekomster på regional och kommunal nivå. Rapporten belyser även kopplingar mellan grund- och ytvattenresurserna inom länets olika delar och hur dessa samverkar med varandra. Länets reguljära vatten- och reservvattenförsörjning analyseras och liksom status för vattenskyddet i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__8&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss