Vindkraft i Stockholms län - planeringsunderlag för större vindkraftsanläggningar

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram det här övergripande planeringsunderlaget för större vindkraftsanläggningar för länets land- och havsområden. Utnyttjandet av vindkraften är blygsam i länet idag, men rapporten ger en indikation på dels var stora vindkraftsanläggningar skulle kunna lokaliseras, dels på var de sannolikt inte är lämpliga. Områden där konflikter kan tänkas uppstå redovisas också.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__79&context=39