Vattenplanering i översiktsplaner

I denna rapport beskrivs en metodik för att ta fram responsindikatorer för miljömålsuppföljning av de vattenrelaterade miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktliga mark- och vattenplaner. Metodiken presenteras här i formatet av en kortfattad handboksliknande text för att förenkla praktisk användning och tillämpning. Arbetet har skett inom ramen av projektet ”Metod för att ta fram responsindikatorer för de vattenrelaterade miljökvalitetsmålen”, förkortat till MERIVA-projektet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__78&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss