Pilotprojektet för tillväxt med integrationsperspektiv - slutrapport

”Pilotprojekt för tillväxt med integrationsperspektiv” beskriver hur åtta resurscentra för kvinnor har arbetat för att de deltagande kvinnorna ska kunna flytta fram sina positioner i arbetslivet. Ett mål var att synliggöra resurscentra för kvinnor som en aktör för lokal utveckling och jämbördig part i tillväxtarbetet. Resurscentra för kvinnor fungerar som en länk mellan kvinnorna, myndigheter och arbetslivet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Föreningar
  • Integration
  • Samhälle
  • Näringsliv

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__49&context=39