Kulturmiljötillsyn i Stockholms län - det kyrkliga kulturarvet

Under 2006 genomförde Länsstyrelsen två enkätundersökningar hos alla länets församlingar. Den ena enkäten innehöll frågor om länets skyddade kyrkor och kapell och den andra enkäten om länets skyddade begravningsplatser. Syftet med enkäterna var att genom att ställa vissa enklare frågor få en övergripande bild av församlingarnas förvaltning av kyrkor och begravningsplatser skyddade enligt kulturminneslagens fjärde kapitel.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__35&context=39