Miljökvalitetsnormer för luft - en vägledning för detaljplaneläggning med hänsyn till luftkvalitet

Vägledningen syftar till att vara ett stöd för tjänstemän som upprättar och bedömer de detaljplaner där luftkvaliteten och därmed miljökvalitetsnormer för luft berörs. Länsstyrelsen har i vägledningen gjort en uttolkning av gällande bestämmelser.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Samhällsplanering
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005__21&context=39