Miljövårdsprogram 2000 Stockholms län - miljömål och handlingsprogram för en hållbar storstadsregion

Miljövårdsprogram 2000 för Stockholms län innehåller regionala miljömål och ett handlingsprogram. I handlingsprogrammet redovisas en rad åtgärder som ska genomföras inom miljöområdet under de närmaste åren.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1999
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1999__3&context=39