Kalkningseffekter på bottenfauna i Stockholms län

I denna rapport redovisas en biologisk uppföljning i ett urval sjöar av den sjökalkning som utförts med hjälp av statsbidrag under cirka 10 års tid. Denna uppföljning, som tar sikte på bottenlevande smådjur, är ett viktigt komplement till den vattenkemiska uppföljning som utförs årligen. I rapporten föreslås åtgärder för att förbättra och skydda faunan i några sjöar. Rapporten utgör underlag för en biologisk effektuppföljning för de kalkade sjöarna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1995
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1995__2&context=39