Vattendrag och Mälarvikar i Ekerö kommun - resultat och utvärdering av vattenkemiska provtagningar april 1989 - maj 1990

Ekerö kommun och Länsstyrelsen har under 1989-90 gemensamt utfört vattenkemiska undersökningar i Sockarbybäcken, Igelviken, Igelviksbäcken, Törnbydiket och Karlskärsdiket samt i Mälarvikarna Svartsjöviken, Hilleshögsviken, Karlskärsviken och Törnbyviken. Syftet med undersökningarna är att redovisa det vattenkemiska tillståndet, utreda orsaker till eventuellt otillfredsställande vattenmiljö samt föreslå åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten. Rapporten syftar även till att utgöra underlag till kommunal planering. Resultaten i undersökningarna redovisas i denna rapport, liksom beräkningar av närsalttransporter i vattendragen och hur de fördelar sig på olika källor.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1992
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1992__5&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss