Märstaån - vattenkvalitet och närsalttransporter i ån maj 1988 - maj 1989

Finns endast som pdf. Märstaån i Sigtuna kommun rinner genom odlingslandskapet kring Märsta/Odensala, men passerar även Arlanda flygplats och Märsta tätort. Genom åren har den tagit emot stora mängder avisningskemikalier från flygplatsen, men sedan vintersäsongen 88/89 uppsamlas merparten av den glykol som används vid avisning av planen. Urea, som används för halkbekämpning av banorna, omhändertas inte. Sigtuna kommun och Länsstyrelsen har under 1988-89 genomfört vattenkemiska undersökningar i Märstaån, samt beräknat närsaltstransporterna. Rapporten redovisar resultatet samt ger förslag till det fortsatta vattenvårdsarbetet inom Märstaåns avrinningsområde.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1992
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1992__3&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss