Kagghamraån - resultat av 1988 och 1989 års vattenkemiska provtagningar

Finns endast som pdf Ur förordet (1991-05-30): I samarbete mellan Botkyrka kommun och länsstyrelsen har vattenkemiska undersökningar av Kagghamraån genomförts 1988 och 1989. [...] Föreliggande rapport innehåller beskrivningar av de vattenkemiska förhållandena i Kagghamraåns vattensystem samt transporterade mängder närsalter och hur dessa fördelar sig på olika källor. Rapporten är tänkt att kunna utgöra ett underlag för kommande planering och i rapporten finns förslag till åtgärder för att förbättra vattenkvaliten i ån. Kagghamraån är ett av länets bästa fortplantningsområden för havsöring. Ån är klassad som riksintresse för vetenskaplig naturvård med avseende på havsöring och geologi.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1991
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1991__3&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss