Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gemensamt krafttag mot sexköp

Illustration av tre nakna personer som har varsin streckkod inritad på kroppen.

Illustration: Christina Heitmann

Enligt siffror från forskningsrapporter och myndigheters undersökningar har ungefär var tionde man någon gång köpt sex. Det innebär att det i Stockholms län bor drygt 95 000 män som någon gång har köpt sex och därmed också begått brott. Samverkansplattformen Operation Kvinnofrid, där bland annat Länsstyrelsen medverkar, arbetar för att motverka denna brottslighet som främst drabbar kvinnor och flickor, men också män och pojkar samt icke-binära.

Att 1 av 10 män någon gång har köpt sex innebär samtidigt att 9 av 10 inte har gjort det.

Sexköpare kan finnas i din närhet. Men du som tillhör den stora majoriteten kan vara med och skapa en motkraft mot sexköp. Att säga ifrån och våga ta avstånd gör det lättare för andra att haka på – det är så vi skapar förändring, säger Anna Kinberg Batra, landshövding och ordförande för Operation Kvinnofrid.

Kampanj – för att bygga en motkraft

Den 15 april går Operation Kvinnofrid ut med kampanjen ”Sluta köpa sex”. Syftet med kampanjen är att lyfta problemet och bygga upp en motkraft mot sexköp hos allmänheten. Kampanjen vill även uppmana sexköpare att sluta köpa sex genom att hänvisa dem till KAST (köpare av sexuella tjänster), en mottagning som erbjuder stöd och hjälp för att sluta köpa sex.

Genom att vända sig till sexköparna och motivera dem att sluta köpa sex kan situationen förändras för dem som lever i prostitution.

Att sälja sex är ofta del i större problem. Förutom att personer som befinner sig i prostitution ofta mår mycket dåligt kan de till exempel också vara utsatta för människohandel. I dessa fall begår sexköparna inte bara ett brott genom att de köper sex, de sanktionerar också ett annat, säger Anna Kinberg Batra.

Kampanjen kommer att synas i olika medier samt på digitala skärmar utomhus runt om i länet under fem veckor. Den återkommer dessutom under fem veckor i höst, med start i mitten av september.

Uppgifter till stöd och hjälp

På kampanjsidan slutakopasex.se finns tips till allmänheten på hur man kan vara en motkraft till sexköp. Där finns också information till sexköpare om var det finns stöd för att sluta köpa sex samt information till personer i prostitution om vart de kan vända sig för att få stöd och hjälp i situationen de befinner sig i.

Kampanjsidan slutakopasex.se Länk till annan webbplats.

Köp av sexuella tjänster (KAST), Stockholms stad Länk till annan webbplats.

Webbplatsen Operation Kvinnofrid Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss