Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

BrandGIS – digitala kartor som stöd vid brandbekämpning

En kartbild som viasr användningen av BrandGIS. Kartan sammanfattar situationen med brandområdet, avgränsningar och resurser för brandbekämpning inlagt till stöd för brandbekämpningen.

Kartan sammanfattar situationen med brandområdet, avgränsningar och resurser för brandbekämpning inlagt till stöd för brandbekämpningen.

Stockholms län är ett av de län där flest insatser mot skogsbränder gjordes under 2023. I det framtida klimatet antas vi ha längre brandsäsonger och fler och längre hög­riskperioder för skogsbrand. För att möta detta utvecklar länsstyrelserna BrandGIS, ett kartbaserat stöd vid bränder i skog och mark.

BrandGIS finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och syftar till att skapa tydliga underlag till den operativa ledningen vid skogsbränder. Det hela bygger på samverkan mellan olika aktörer och mellan GIS-resurser och räddningstjänst.

GIS står för Geografiska informationssystem. GIS-resurser avser kombinationen av människor som jobbar med att hantera, analysera och visualisera information som är specifik för en viss plats och tekniken för att visualisera den, till exempel genom att slå samman flera olika typer av information i en karta.

Kommunerna har redan idag tillgång till mycket information, men i händelse av en skogsbrand behöver informationen visualiseras utifrån vilka behov som finns under insatsen.

Med rätt kartstöd blir räddningstjänstens insats mer effektiv. Till exempel kan man ta fram kartor över var branden startat, förväntat spridningsförlopp, vilka sjöar som helikoptrar och flygplan kan hämta vatten från samt var det finns boende eller djurhållning, säger Moa Karlsson, enhetschef, enheten för samhällsskydd och beredskap.

Kommunens GIS-resurser har hittills sällan varit i kontakt med räddningstjänsten. Genom att föra samman aktörerna och samtidigt utbilda i ett gemensamt verktyg skapas förutsättningar för att kunna arbeta effektivt ihop under en händelse. Länsstyrelsen Stockholm har därför utbildat länets kommuner och räddningstjänster i BrandGIS.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss