Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Svag konjunktur i Stockholms län

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och ekonomin har nu krympt tre kvartal i rad. Efter att ha visat stor motståndskraft mattades arbetsmarknaden till slut av under andra halvan av 2023.

Även i Stockholms län är konjunkturen fortsatt svag. Konkurserna ökar kraftigt och nyföretagandet viker, säger Per Bark, analyschef.

Sammantaget är det en rätt dyster bild av konjunkturen och arbetsmarknaden som målas upp. Efterfrågan på arbetskraft har minskat och antalet personer berörda av varsel ökat. På arbetsmarknaden har antalet sysselsatta varit mer eller mindre oförändrad under de senaste kvartalen, trots att befolkningen ökar. Den samlade bedömningen är att såväl sysselsättning som arbetslöshet utvecklas svagt negativt under 2024.

I Länsstyrelsens rapport "Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi" framgår bland annat:

  • Konfidensindikatorn för det regionala näringslivet ökar från 88 till 92 under det fjärde kvartalet.
  • Antalet konkurser fortsätter att öka kraftigt i Stockholms län.
  • Nyföretagandet minskade med 16 procent under 2023.
  • Efterfrågan på arbetskraft minskar. Antalet vakanser i Stockholms län minskar exempelvis från 16 600 till 11 700.
  • Andelen sysselsatta i Stockholms län uppgår till 71,9 procent. Det kan jämföras med 72,8 procent under det fjärde kvartalet 2022.
  • Antalet arbetslösa beräknas till 97 500 personer. Det motsvarar en arbetslöshet på 7 procent, jämfört med 6,7 procent 2022.
  • Antalet personer berörda av varsel ökade till 28 500 för helåret 2023.
  • Ekerö, Danderyd och Täby har lägst arbetslöshet bland länets kommuner.

Rapportserien "Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi" ges ut fyra gånger per år och tar sikte på att belysa konjunkturen och utvecklingen på den regionala arbetsmarknaden.

Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi, mars 2024 Länk till annan webbplats.

Tidigare utgåvor av Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss