Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya ledamöter i Länsstyrelsen Stockholms insynsråd

Regeringen har på förslag av Länsstyrelsen Stockholm utsett nya ledamöter till Länsstyrelsens insynsråd. Insynsrådet består av åtta personer. Landshövdingen är ordförande.

Länsstyrelsen är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det innebär att verksamhetschefen, det vill säga landshövdingen, ansvarar direkt inför regeringen och att myndigheten har ett insynsråd i stället för styrelse.

Mandatperioden är från och med den 1 mars 2024 till och med den 28 februari 2027. Ledamöterna är

  • Anna Kinberg Batra (ordförande), landshövding, Länsstyrelsen Stockholm
  • Robert Andrén, generaldirektör, Energimyndigheten
  • Carin Götblad, polismästare, Polismyndigheten
  • Sara Heelge Vikmång, kommunstyrelseordförande, Huddinge kommun
  • Magnus Lüning, kommendör, Försvarsmakten
  • Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen
  • Staffan Salén, VD, Salénia AB
  • Lars Strannegård, rektor, Handelshögskolan

Insynsrådet har en central roll för den demokratiska insynen i myndigheten. Ledamöterna har inga beslutsbefogenheter, däremot har de i uppgift att bevaka vad som sker i verksamheten och att fungera som stöd för landshövdingen och myndigheten.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss