Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Luftkvaliteten i Stockholms län har blivit bättre

Nattvy över centralbron i Stockholm med passerande bilar.

Foto: Länsstyrelsen.

Den långsiktiga trenden visar att luftkvaliteten har blivit bättre i länet. Det framgår i ett nytt åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar i Stockholms län, som Länsstyrelsen tagit fram i samarbete med Trafikverket, Stockholms stad och Södertälje kommun.

God luftkvalitet är en förutsättning för hälsan hos länets invånare. Luftföroreningar kan på kort sikt ge upphov till hosta, rinnande ögon, andningssvårigheter och tillfälliga bröstsmärtor, och vid längre exponering leda till bland annat astma och hjärt- och kärlsjukdomar. Barn, äldre och redan sjuka tillhör en särskilt känslig grupp. Därför är det positivt att luftföroreningshalterna i länet kontinuerligt minskar.

Färre äldre dieselbilar en av anledningar till bättre luft

Kvävedioxidhalterna har minskat tack vare att äldre dieselbilar (personbilar) successivts fasas ut inom fordonsflottan. Sedan år 2020 klaras miljökvalitetsnormen för kvävedioxid på samtliga mätstationer i länet . Partikelhalterna (PM10) har också minskat tack vare minskad intransport från andra länder och åtgärder som bedrivits för att minska halterna. Stockholms stad, Södertälje kommun och Trafikverket genomför bland annat tidig vårstädning och dammbindning på dagar där partikelhalterna förutspås bli höga. Stockholm stad har även infört dubbdäcksförbud på några lokala gator med syfte att minska dubbdäcksanvändningen.

Viktigt att minska användandet av dubbdäck och öka möjligheterna att transportera sig utan bil

Även om luftkvaliteten förbättrats krävs det fortsatt åtgärdsarbete eftersom det fortfarande finns risk att miljökvalitetsnormerna överskrids vid särskilt ogynnsamma väderförhållanden. Under våren när snön smälter bort och det är torrt i luften så virvlar partiklarna upp efter vinterns halkbekämpning på trafikerade vägar. Fordon försedda med dubbdäck orsakar ytterligare slitage på vägar under denna period.

Det är viktigt att fortsätta sträva efter minskad dubbdäcksandel och ett transporteffektivt samhälle där det finns goda möjligheter till att gå, cykla och åka kollektivt. Annars blir det utmanande att klara miljökvalitetsnormer för PM10, som även väntas skärpas till 2030, säger Sophie Lindstrand, miljöhandläggare på Länsstyrelsen Stockholm.

I åtgärdsprogrammet beskriver Länsstyrelsen vilka åtgärder som Trafikverket, Stockholms stad och Södertälje kommun ansvarar för att bedriva under de kommande åren. Länsstyrelsen kommer tillsammans med aktörerna ompröva programmet minst vart sjätte år för att utvärdera om åtgärderna har önskad effekt.

Rapport: Åtgärdsprogram för kväveoxider och partiklar i Stockholms län Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss