Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stora utmaningar för personer som saknar betalkonto

Mobil där betalningsverktyget Swish syns på skärmen.

Foto: Ulrika Djerw/Länsstyrelsen Stockholm

I dag är tillgången till betalkonto, internetbank, BankID, bankkort och Swish avgörande för möjligheten till att göra betalningar. För den som inte har tillgång till tjänsterna blir det allt svårare att hantera sin vardag. Samtidigt fortsätter tillgången till kontanter att minska på flera håll i landet, något som försvårar ytterligare för vissa grupper i samhället. Det framgår i länsstyrelsernas rapport ”Bevakning av grundläggande betaltjänster 2023”, som redovisades förra veckan.

Länsstyrelsernas bedömning är att tillgången till grundläggande betaltjänster inte når upp till det politiska målet att alla ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Rapporten lyfter också vikten av att ha betalkonto samt kunskap om och tillgång till digitala betaltjänster.

Länsstyrelserna ser även ett generellt behov av bättre beredskap i betalningssystemet, vilket innebär att behöver finnas tillgång till olika betalsystem om det exempelvis blir problem med elförsörjningen, och refererar till förslagen i utredningen ”Staten och betalningarna” som lämnades till regeringen i våras.

Under de senaste åren har det skett en gradvis, men tydlig, försämring av tillgången till manuella betaltjänster. Kontantinfrastrukturen har försvagats till följd av att marknadsaktörer avvecklar sina tjänster eller går i konkurs. Stockholms län tillhör de län där tillgången till grundläggande betaltjänster för privatpersoner inte är tillräckliga. Så har det varit sedan 2009, enligt Länsstyrelsen Stockholms bedömning.

Bedömningen har tidigare speglat de utmaningar som länets glesbygd, i synnerhet Stockholms skärgård, upplever. Men det har under senare tid även kommit att spegla situationen i de centrala delarna av länet. Detta är kopplat till behovet att ha tillgång till betalkonto och att möjligheten till att få manuell hjälp över disk nästintill försvunnit. Det gör att det finns behov av att samhället erbjuder stöd och kompetenshöjande insatser för att möjliggöra att alla kan lära sig att använda digitala betaltjänster.

Nekas öppna betalkonto – får svårt hantera betalningar

En fråga som lyfts särskilt i årets bevakningsrapport är tillgången till betalkonto. Ett betalkonto är i dagsläget helt avgörande för att kunna sköta sin ekonomi och sina betalningar. Utan ett betalkonto finns varken tillgång till bankernas tjänster för räkningsbetalning eller digitala betaltjänster som exempelvis Swish och BankID. Ändå kan länsstyrelserna konstatera att det finns personer som nekas att öppna betalkonto. Dessa personer har i dagsläget mycket svårt att hantera sina betalningar, inte minst till följd av förra årets avveckling av Kassagirots tjänster och bristen på ny aktör inom området.

Dagens digitala betalningssystem fungerar väl för de allra flesta, men för den som saknar tillgång dit är vardagen starkt begränsad. Tillgång till flera olika betalsätt är i sig viktigt för att vi ska öka motståndskraften i betalsystemet. Dit hör även möjlighet till kontant betalning i stad, gles- och landsbygd under kris och höjd beredskap, säger Tereze Säll Patwary, ansvarig för betaltjänstuppdraget på Länsstyrelsen Stockholm.

Rapport: Bevakning av grundläggande betaltjänster 2023 Länk till annan webbplats.

Grundläggande betaltjänster

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss