Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Stockholm deltar i nationell samverkansövning

Vägskylt som har svämmats över med vatten. I bakgrunden syns en frostbeklädd grässlänt.

Arkivbild.

Länsstyrelsen Stockholm är en av deltagarna i den nationella samverkansövningen SAMÖ 2023. Övningen genomförs den 15–16 mars då 20-talet myndigheter och andra aktörer övar på att hantera konsekvenserna av långvarigt och omfattande regn.

Deltagarna i SAMÖ 2023 övar utifrån en händelse med långvarigt, omfattande regn och översvämning, med risker för ras och skred i stora delar av landet. Deras omvärld spelas av ett centralt motspel, som leds av en övningsledning.

Länsstyrelsen Stockholm kommer under SAMÖ 2023 att öva på hur myndighetens krisledningsorganisation skulle hantera denna typ av väderhändelse. På så sätt står vi bättre förberedda om ett sådant scenario blir verklighet i framtiden, säger Abigail Choate, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Stockholm.

Övningens fiktiva scenario ger effekter på bland annat försörjningssystem, livsmedels- och dricksvattenproduktion, liksom el- och telekommunikationer. Med stora konsekvenser på samhällsviktiga verksamheter ökar även risken för till exempel informationspåverkan.

Syftet med SAMÖ 2023 är att pröva och utveckla förmåga till samverkan och ledning samt prioritering av resurser och kommunikation hos myndigheter och aktörer på nationell och regional nivå i samband med hantering av storskaliga väderrelaterade händelser.

Arbetet med att stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig, behöver trappas upp. Övningar, som SAMÖ 2023, är ett viktigt och prioriterat verktyg i detta arbete, säger Abigail Choate.

Parallell övning för aktörer i länet

Samtidigt som SAMÖ 2023 pågår en annan väderrelaterad övning, den regionala samverkansövningen REGÖ 2023 som omfattar Stockholms län. REGÖ tar avstamp i samma väderrelaterade scenario som SAMÖ.

Ett 30-tal aktörer från Samverkan Stockholmsregionen (SSR) deltar i övningen, däribland Länsstyrelsen Stockholm och ett flertal av länets kommuner.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss