Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Viktigt att hålla hunden kopplad

För ett år sedan, den 1 juni 2018, tog Länsstyrelsen över vissa arbetsuppgifter gällande djurärenden från Polismyndigheten. Nu är det Länsstyrelsen som bland annat utreder och fattar beslut om åtgärder för att förebygga att hundar som orsakat skada på andra djur eller människor skadar igen.

Du som har hand om en hund vet såklart om att du har ett strikt ansvar för vad din hund gör. Du ska hålla din hund under sådan tillsyn att den inte orsakar skada eller avsevärd olägenhet för andra människor eller djur. Även om du tycker att du har god kontroll över din hund när den är lös kan det hända oväntade saker, som att en hare oväntat rusar upp, en annan hund som kommer emot din hund, en människa som beter sig annorlunda och så vidare.

- Vi har sedan 1 juni 2018 tagit emot över 670 anmälningar om lösa hundar som angripit, bitit eller allvarligt skrämt människor eller andra djur i Stockholms län. Majoriteten av dessa incidenter hade inte hänt om den som varit ansvarig för hunden hade hållit den i ett fast koppel som snabbt kan halas in, berättar Anna Mattsson, samordnare på Länsstyrelsens enhet för djurskydd.

I lagen står det inte uttalat att hundar ska vara kopplade, men det är det lättaste och säkraste sättet för dig att uppfylla lagens krav på att hunden inte orsakar skada eller avsevärd olägenhet. På de flesta håll i länet har dessutom kommunerna lokala ordningsföreskrifter som föreskriver att hundar ska hållas kopplade på allmän plats.

I din kommuns lokala ordningsföreskrifter kan du läsa om vilka platser din hund får vara okopplad på. Just nu, under perioden 1 mars till 20 augusti, ska hundar dessutom hindras från att springa lösa i marker där det finns vilda djur.

Läs mer

Vad som gäller för dig som hundägare och vad du som gäller för dig som blivit utsatt för hundangrepp

Kontakt