Höga flöden i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samråd om Länsstyrelsens förslag till att inkludera gråsäl som art i Natura 2000-området Fjärdlång

Samråd om Länsstyrelsens förslag till att inkludera gråsäl som art i Natura 2000-området Fjärdlång (SE0110086).

Regeringen har därav gett länsstyrelserna i uppdrag att ta fram förslag på befintliga Natura 2000-områden som bör inkludera gråsäl. För Stockholms län rör det sig om N2000-området Fjärdlång i Haninge kommun.

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken ges nu tillfälle att yttra sig över förslagen. Yttrandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 17 augusti 2021.

Samrådshandlingarna finns i sin helhet tillgängliga till och med 17 augusti 2021 hos Länsstyrelsen i Stockholms län, Regeringsgatan 66 Stockholm.

Alternativt via denna länk

Samråd om Länsstyrelsens förslag till att inkludera gråsäl som art i Natura 2000-området Fjärdlång Pdf, 133.9 kB.

Bilaga 1 Karta Pdf, 2.1 MB.

Handlingarna hålls på detta sätt tillgängliga för alla dem som avses med kungörelsedelgivningen.

Det går bra att lämna synpunkter via e-post till stockholm@lansstyrelsen.se

Eller med brev till:

Länsstyrelsen
Enheten för landskap och naturskydd
Box 22067
104 22 Stockholm

Ange 106-2013-2021 på yttrandet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss