Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kontakta oss på minoritetsspråk

Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter? Då har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med kommunen och myndigheter.

Sveriges fem nationella minoriteter är judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar. Du har rätt att bli informerad om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige. Du som bor i en kommun i ett förvaltningsområde har även rätt att kommunicera med oss på ditt språk i både tal och skrift. Det är du själv som avgör om du tillhör en nationell minoritet, det kallas för självidentifikationsprincipen.

Länsstyrelsen i Stockholm tillhör förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska. Det innebär att språken har särskilda rättigheter:

  • Du har rätt att använda finska, meänkieli och samiska vid dina muntliga och skriftliga kontakter med Länsstyrelsen. Det gäller när det handlar om ärenden där myndigheten är beslutsfattare. Det kan handla om beslut och beslutsmotivering eller handlingar som har med ärendets handläggning att göra. Övrigt muntligt eller skriftligt material som till exempel allmän kommunikation eller information i ärendet omfattas inte av rätten.
  • Ange gärna om du vill ha din ärendehantering på finska, meänkieli eller samiska redan när du kontaktar oss.
  • Ärenden som det kan handla om är till exempel detaljplansärenden, ansökan om statsbidrag eller olika tillstånd, kulturmiljöärenden eller landsbygdsstöd med mera.
  • Länsstyrelsen är skyldig att ge muntligt svar på samma språk, men du kan på begäran få en skriftlig översättning av ett beslut eller beslutsmotivering. Det gäller i ärenden som har anknytning till förvaltningsområdet, att till exempel du, din verksamhet eller en fastighet är belägen inom förvaltningsområdet.
  • Länsstyrelsen har möjlighet att bestämma tid, plats samt använda tolk för att ge service på finska, meänkieli eller samiska.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss