Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Civilt försvar – en viktig del av Nato

En del av den svenska flaggan till vänster och en del av Natos flagga till höger mot en svart bakgrund.

Foto: Vitaliy Vodolazskyy/Mostphotos

Från och med torsdagen den 7 mars är Sverige en del av försvarsalliansen Nato. Länsstyrelsen är den myndighet som är ytterst ansvarig för det civila försvaret i länet och får en viktig roll i det kommande arbetet.

Att Sverige blir en del av Nato påverkar framför allt vårt militära försvar, men är också viktigt för det civila försvaret. Den civila dimensionen har stor betydelse för försvarsalliansen eftersom det bland annat handlar om att skydda civilbefolkningen, stärka försvarsviljan och stödja Försvarsmakten.

Det är glädjande att Sveriges anslutning till Nato äntligen är klar. Försvarssamarbetet är viktigt i det försämrade omvärldsläget. Vårt arbete för ett starkare totalförsvar fortsätter och inte minst måste de konkreta insatserna för ett starkare civilt försvar öka", säger Beatrice Ask, landshövding i Södermanlands län.

Som högsta civila totalförsvarsmyndighet har Länsstyrelsen ett ansvar för att driva och samordna arbetet med civilt försvar i länet, tillsammans med statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och frivilligorganisationer. Det civila försvaret ska skydda civilbefolkningen och säkerställa att till exempel sjukvård, transporter och livsmedels- och dricksvattenförsörjningen fungerar även under krigsfara och krig. Det är något som Länsstyrelsen nu kommer att fokusera ännu mer på.

Det finns regelverk kopplat till Nato som beskriver hur medlemsstaterna ska arbeta med det civila försvaret. Länsstyrelsen arbetar nu vidare med att konkretisera vad vi behöver göra utifrån vår roll i det civila försvaret.

Kontakt

Tomas Birgegård

Beredskapsdirektör och enhetschef för samhällsskydd och beredskap
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss