Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samarbete i fokus när Naturvårdsverket besökte Länsstyrelsen i Södermanland

Fem personer står bredvid varandra i en salong med blå tapeter. I rummet finns tavlor med guldramar och antika möbler. Personerna är Johanna Sandwall, Beatrice Ask, Björn Risinger, Berit Oscarsson och Annika Nordlander.

Länsråd Johanna Sandwall och landshövding Beatrice Ask tillsammans med Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger, kommunikationschef Berit Oscarsson samt verksamhetsutvecklare Annika Nordlander, under mötet på länsstyrelsens residens i Nyköping.

Utveckling av samarbetet mellan myndigheterna stod på agendan när Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger och myndighetskollegor besökte Länsstyrelsen i Södermanlands län under tisdagen. Syftet med besöket var att tillsammans med landshövding Beatrice Ask, länsråd Johanna Sandwall samt ett antal enhetschefer diskutera viktiga frågor inom bland annat grön omställning, naturskyddet, beredskap samt jakt och vilt.

För att utveckla samarbetet mellan länsstyrelsen och Naturvårdsverket besöker generaldirektör Björn Risinger länsstyrelserna runt om i Sverige under 2024. Enligt Risinger är syftet med besöken att föra dialog med landshövdingar, länsråd och berörda linjechefer kring strategiskt viktiga frågor inom miljö-, klimat- och naturområdet.

Länsstyrelsen är en av Naturvårdsverkets viktigaste samarbetspartners och tillsammans genomför vi en stor del av miljö- och klimatpolitiken i Sverige. Samarbetet handlar om allt från Klimatklivet och sanering av förorenade områden till naturskydd, tillsyn och tillståndsprövningar. Vi hanterar gemensamt stora sakanslag som ska leda till effekter för att nå miljömålen, bidra i den gröna omställningen och i den regionala utvecklingen".

Beatrice Ask och Björn står bredvid varandra i en ljus salong med blå tapeter. I bakgrunden syns en tavla med guldram samt en kristallkrona.

Landshövding i Södermanland Beatrice Ask och Björn Risinger, GD på Naturvårdsverket.

Utmaningar, utveckling och möjligheter

Diskussionsfrågorna för dagen innehöll en rad viktiga och relevanta punkter. Bland annat diskuterades:

  • Grön omställning – möjligheter och utmaningar
  • Utvecklingen av naturskyddet
  • Beredskapsfrågor inom livsmedelsförsörjning och dricksvatten – fokus på områdena avlopp och avfall
  • Jakt och vilt – fokus på rovdjur, älgförvaltning och jaktmyndighet
  • Långsiktig inriktning – jobba enklare, nytänkande och samverkande

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss