Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sörmlandsmedaljen går till Elisebeht Markström för sitt arbete mot mäns våld mot kvinnor

Landshövdingen håller i diplom och pristagaren håller i medalj och en blomsterkvast. Bakom dem syns fanor för Länsstyrelsen och Sverige.

Landshövding Beatrice Ask och pristagaren Elisebeht Markström. Foto: Josefin Andersson.

Landshövding Beatrice Ask delade idag ut Sörmlandsmedaljen till Elisebeht Markström som i över trettio år arbetat mot mäns våld mot kvinnor både nationellt och i Södermanland. Efter prisutdelningen berättade Tjejjouren Mira om sitt arbete i länets tjej- och ungdomsjourer.

– Kvinno-, tjej- och ungdomsjourerna gör stora insatser för att hjälpa våldsutsatta, ofta i akuta situationer. Vi vill lyfta fram det arbetet och Elisebeht har i decennier varit en drivande och central kraft. Det är en viktig gärning nationellt, men också i vårt län, säger landshövding Beatrice Ask.

Landshövdingen överräcker en medalj och diplom till pristagaren.

Elisebeht har i över trettio år arbetat mot mäns våld mot kvinnor, både nationellt i sin tidigare roll som riksdagsledamot, och ideellt i länet. 1982 startade hon Nyköpings kvinnojour Mira, och var sedan under flera år dess ordförande, utvecklade föreningen och utbildade dess volontärer.

Elisebeht var en av de drivande i att Sveriges kvinnojourers riksförbund, SKR, bildades 1996. Under flera år var Elisebeht ordförande i organisationen, som sedan 2015 går under namnet UNIZON. När riksförbundet bildades var 16 kvinno-, tjej- och ungdomsjourer medlemmar – nu är de hela 150. Idag är Elisebeht ordförande i Sörmlands kvinno- och tjejjourer och verkar för att Sörmlands jourer ska ha de bästa förutsättningarna att nå de som behöver stöd och hjälp.

Pristagaren håller leende upp medalj och diplom.

Efter dagens prisutdelning berättade Tjejjouren Mira i Nyköping om sitt arbete i länets tjej- och ungdomsjourer. Därefter förde deltagarna ett samtal om hur kvinnorna och deras barn kan få en fungerande vardag efter det akuta skedet.

– Det är så viktigt att detta arbete uppmärksammas. Vi vet att alltför många kvinnor och barn som lever i skyddat boende går miste om sina rättigheter. Det kan leda till förödande konsekvenser. Regeringen har nyligen gett i uppdrag till länsstyrelserna att stödja yrkesverksamma att tillämpa ett barnrättsperspektiv för barn på skyddat boende. Min förhoppning är att arbetet ska leda till att barn och ungas tillgång till hälso- och sjukvård samt förskola och skola kommer att stärkas, säger Petra Blom, handläggare Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Framför Länsstyrelsens och svenska fanan står pristagare men representanter från insynsrådet om vardera sida.

Caxton Njuki, Elisebeht Markström och Gunnar Forss. Caxton och Gunnar representerar Länsstyrelsens insynsråd som fattar beslut om Sörmlandsmedaljen.

Pristagaren håller i papper och pratar framför en bild på Sörmlandsmedaljen.

Om Sörmlandsmedaljen

Under högtidliga former delas Sörmlandsmedaljen ut av landshövdingen varje höst. Sörmlandsmedaljen instiftades 2009 av dåvarande landshövdingen i Södermanlands län Bo Könberg. Syftet med Sörmlandsmedaljen är "att hedra personer eller föreningar med anknytning till Södermanlands län som utfört betydelsefulla insatser”. Medaljören utses av Länsstyrelsens insynsråd.

Länsstyrelsens arbete

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och utveckla länets våldsförebyggande arbete. I uppdraget ingår att se till att regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länet. Det övergripande målet är ett jämställt samhälle och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra där våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck och prostitution och människohandel med fokus på sexuella ändamål ingår.

Insatserna i strategin handlar även om att motverka pojkars, mäns och hbtqi–personers utsatthet för våld. Insatserna omfattar även kvinnors, flickors och hbtqi-personers utövande av våld. I målet ingår även att män och kvinnor, flickor och pojkar ska ha samma rätt till och möjlighet till kroppslig integritet.

Mäns våld mot kvinnor | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss