Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lustgas blir allt vanligare som berusningsmedel

Lustgastub i gräset.

Foto: Läkemedelsverket

Laglig lustgas är lätt för unga att få tag på och blir allt vanligare som berusningsmedel visar undersökningar. Regeringen har tillsatt en utredning för att reglera lagstiftningen och flera myndigheter har fått uppdraget att informera om riskerna med att använda lustgas i berusningssyfte. Eftersom lustgas är lagligt i Sverige tror många ungdomar att det är ofarligt. Det är viktigt att vuxna pratar med barn och unga om riskerna med att använda gasen.

Användning av lustgas i berusningssyfte har ökat kraftigt i hela världen under den senaste tioårsperioden och är nu vanligt i Sverige. För närvarande säljs lustgas oreglerat och gasens egentliga användningsområde är som drivgas i gräddsifoner. Den vanligaste användningsmetoden vid berusningssyfte är inandning via ballonger, enligt Giftinformationscentralen. Lustgaspatroner finns att köpa lagligt i partybutiker och på nätet.

Användningen i Södermanland

En ny undersökning från Regionen (undersökningen Liv & Hälsa ung publicerad 29 juni 2023) visar att i Södermanland har 10 procent av eleverna i årskurs 2 i gymnasiet testat lustgas. Undersökningen visar även att i årskurs 9 är det 6 procent och i årskurs 7 är det 4 procent av eleverna som har använt lustgas. Det finns även könsuppdelad statistik och statistik på kommunnivå från Regionen. Under 2022 visade CAN:s (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) skolundersökning i hela landet att bland gymnasieelever har 17 procent testat lustgas och bland högstadieelever har 6 procent testat lustgas.

Risker med att använda lustgas

Eftersom lustgas är lagligt i Sverige tror många ungdomar att det är ofarligt. Det är viktigt att vuxna pratar med barn och unga om riskerna med att använda gasen.

Lustgasen i vården är blandad med syrgas. Lustgasen som ungdomar tar är mer koncentrerad än den som används i vården och ger ett rus i 1–2 minuter. Ruset gör en fnittrig och avslappnad, det kan också minska smärta och ge hallucinationer.

Koncentrerad lustgas är väldigt kall. Den som tar lustgas kan få svårt att andas och svälja en lång tid efteråt eller få syrebrist och svimma. Personer som använder lustgas i berusningssyfte kan även drabbas av bland annat att vitamin B12 i kroppen förstörs, vilket kan leda till skador på nervsystemet. Symtom på detta är känselbortfall, domningar och nedsatt kraft i fingrar, händer, armar och ben samt besvär med att kissa på sig. Man kan få svårt att stå och gå. Andra symtom är ångest, psykos och kognitiv nedsättning liknande demens. Det ger också ökad risk för blodproppar i lungorna och hjärnan. Nervskador, blodproppar, stroke eller psykoser är känt från upprepad användning av gasen. Dödsfall är mycket ovanligt men förekommer.

Det går inte att säga hur mycket lustgas man kan få i sig utan att det är farligt, det varierar från person till person. Ju mer lustgas man använder, desto större risk för allvarliga skador.

En vanlig missuppfattning är att det går att använda vitamin B12 för att minska biverkningar, göra gasen mindre skadlig eller ofarlig, men det stämmer inte.

Det finns ingenting man kan göra som gör lustgas mindre farligt att inhalera.

Utredning om ny lagstiftning

Regeringen har tillsatt en utredning om hur lagstiftningen för lustgas ska se ut, och i väntan på en reglering har Läkemedelsverket (dels genom Giftinformationscentralen), Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna fått i uppdrag att sprida information om riskerna vid berusning med lustgas.

I ett första skede riktar vi oss till dig som möter ungdomar i ditt arbete samt till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. Informations- och kampanjmaterial finns hos

Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Var hittar jag ny statistik?

När Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) genomförde den nationella skolundersökningen 2022 undersöktes användningen av lustgas hos unga.

Region Sörmland har släppt nya resultat från undersökningen ”Liv & hälsa ung 2023” som visar användningen av lustgas i Södermanland.

Liv & Hälsa ung 2023 - Region Sörmland Länk till annan webbplats.

Lustgas bland unga 2022 - Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Länk till annan webbplats.

Relaterad information:

Information till dig som i din yrkesroll möter ungdomar och unga vuxna Länk till annan webbplats.

Information till dig inom hälso- och sjukvården som möter ungdomar och unga vuxna Länk till annan webbplats.

Informationsmaterial hos Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

För föräldrar och andra vuxna - Fullkoll.nu (lansstyrelserna) Länk till annan webbplats.

Viktig information på 1177.se (Region Sörmland) Länk till annan webbplats.

Viktig information från Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats.

Information om lustgas och informationsuppdraget - Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss