Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Möjlighet för framtida licensjakt i Södermanland

Logotyp för Länsstyrelsen i Södermanlands län

I dag har Naturvårdsverket beslutat att ge Södermanland och de andra länen i det södra rovdjursförvaltningsområdet möjlighet att fatta beslut om licensjakt på varg.

- Innan vi kan tillämpa möjligheten till licensjakt behöver vi samordna oss med grannlänen vilket kommer att ta viss tid. Det är en fördel om vi har samma inriktning på arbetet, säger Beatrice Ask, landshövding i Södermanlands län.

Syftet med licensjakt är att begränsa rovdjursstammarnas storlek. Sedan 2015 har licensjakt varit tillåten i det mellersta förvaltningsområdet när antalet vargar i Sverige överstiger den uppsatta nationella miniminivån på 300 individer. År 2023 beslutade exempelvis fem län i det mellersta förvaltningsområdet (Dalarna, Gävleborg, Örebro, Värmland och Västmanland) om licensjakt på 75 vargar, varav 57 vargar fälldes. Delegering av licensjakt till ett förvaltningsområde innebär inte per automatik att alla län kommer ha förutsättningen att bedriva licensjakt, som främst kommer att ske där reviren är som tätast.

Inventeringar visar att den svenska vargstammen har vuxit och spridit sig söderut, även sedan licensjakt infördes. Idag har södra rovdjurförvaltningsområdet 8,5 familjegrupper och 8 revirmarkerande par. Naturvårdsverket har utifrån utvecklingen beslutat om delegering av licensjakt inom södra rovdjursförvaltningsområdet.

Johanna Thelin, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Södermanland förklarar att eventuellt beslut om licensjakt i ett län i södra förvaltningsområdet kommer att föregås av en lång och samordnad process.

- Vi kommer att utgå från den senaste rovdjursinventeringen för att fastställa hur stort utrymme det finns för licensjakt och sedan påbörja diskussionerna inom och mellan förvaltningsområdena. Sannolikt är det så att licensjakt även under de närmaste åren framför allt koncentreras till Mellansverige. Men det är inte omöjligt att det kan bli vissa beslut om licensjakt även i södra förvaltningsområdet, säger Johanna Thelin.

Mer information

Vargen är fridlyst och får liksom andra stora rovdjur endast jagas under strikt kontrollerade former. I södra Sverige har det hittills endast varit tillåtet med skyddsjakt, där syftet framför allt har varit att förhindra allvarlig skada på tamboskap. Naturvårdsverket har nu beslutat att länen i det södra förvaltningsområdet, utom Gotland, också får möjlighet att besluta om licensjakt.

Antalet revir är ett av kriterierna för licensjakt, andra kriterier är geografisk täthet och förekomst av genetiskt viktiga vargar.

Sverige har i tre rovdjursförvaltningsområden, norra, mellersta och södra förvaltningsområdet. Licensjakt har hittills nästan uteslutande bedrivits i det mellersta förvaltningsområdet.

Licensjakt kan i Sverige bedrivas mellan 2 januari och 15 februari. Beslut om eventuell licensjakt i södra förvaltningsområdet kommer att fattas i september 2023.

Kontakt

Johanna Thelin

Vilthandläggare

Viktor Persson

Vilthandläggare

Telefon 010-2234433

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss