Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skärpt eldningsförbud i Södermanlands län

Symbol som visar på eldningsförbud med en överkryssad eldsymbol i en röd ring

Det råder skärpt eldningsförbud i samtliga kommuner i Södermanlands län.

På grund av rådande förhållande med långvarig torka råder extrem risk för brand i skog och mark. Prognoser från SMHI pekar på en fortsatt torka och därför har beslut om skärpt eldningsförbud fattats i samtliga kommuner i länet: Nyköping, Oxelösund, Trosa, Gnesta, Strängnäs, Eskilstuna, Flen, Vingåker och Katrineholm. Beslutet gäller tillsvidare.

Det är förbjudet att:

  • Elda och grilla med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera) i skog och mark, på campingar och vid badplatser. Förbudet omfattar även iordningsställda grillplatser.
  • Förbränna vätske- och gasformiga bränslen (till exempel gasoldriven ogräsbrännare).
  • Elda fasta bränslen i bål (exempelvis gräs, ris, grenar etcetera) i område där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.
  • Använda fyrverkerier och annan pyroteknisk utrustning.

Det är tillåtet att:

  • Använda matlagningsutrustning som drivs av gas eller vätska så länge de står på ett obrännbart underlag där risken för antändning är låg.
  • Grilla på egen tomt i grill som är utformad så att det inte finns risk för brandspridning.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Mer information

 

Kontakt

Enheten för samhällsskydd och beredskap

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss