Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljöläget i Sörmland presenteras under klimatveckan i Strängnäs

Bilden visar årtal i en snurra där det senaste årtalet 2022 har ett förstoringsglas över sig och med träd i bakgrunden.

Den 8 november presenterade länsstyrelsen sin rapport ”Hur är (miljö)läget?” vid ett interaktivt seminarium under Strängnäs klimatvecka.

Under Strängnäs klimatvecka arrangerar Länsstyrelsen i Södermanland och Strängnäs kommun tillsammans ett seminarium om miljöläget i Sörmland. Till grund för seminariet ligger länsstyrelsens nyligen publicerade rapport ”Hur är (miljö)läget?”.

– Rapporten visar vilka insatser vi gör och hur det går för miljön i Sörmland. Den rymmer inte allt men ger många exempel på projekt och satsningar som görs av både länsstyrelsen och kommunerna, säger Linda Sundregård, miljöövervakningssamordnare vid Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Rapportens syfte är att ta vara på och sprida all den fakta och kunskap som finns samlad i länet, men också att utgöra ett kunskapsunderlag för att kunna prioritera och göra rätt saker.

– Vi har mycket data och vi gör många analyser och det här är ett bra sätt att visa bredden på det sörmländska miljöarbetet. Det är också viktigt att ha ett bra kunskapsunderlag för vi kan inte förbättra miljön om vi inte vet var vi ska lägga våra resurser, fortsätter Linda Sundregård.

Linda berättar att rapporten har stort fokus på vattenfrågor, såväl insjöarna som kustmiljön och grundvattnet.

– Vi har mycket vatten i Sörmland och det bedrivs också ett stort arbete med vattenmiljön här, till exempel genom våra våtmarker. Rapporten slår också fast att den negativa trenden kring våtmarker har vänt, vi har blivit bättre på att återställa och förbättra dem.

I övrigt ser siffrorna allvarligare ut och på de flesta punkter har miljöläget försämrats eller så syns ingen förändring. De största utmaningarna i Södermanland handlar om övergödning, minskad biologisk mångfald och utsläpp av växthusgaser. Linda Sundregård hoppas dock att rapporten kan ge inspiration och råd till olika aktörer om vilka åtgärder man kan vidta i miljöarbetet.

– Att till exempel få bort gifter från naturen tar otroligt lång tid. Att läget ser illa ut betyder inte att vi inte satsar på rätt åtgärder idag, men det kan ta många år till innan de ger utslag. Utmaningen är att vi alla vill se snabba resultat när vi i själva verket måste jobba långsiktigt och uthålligt.

FAKTA: Rapporten ”Hur är (miljö)läget?”

  • Rapporten gavs ut första gången 2018 och publiceras vartannat år. Detta är den tredje upplagan.
  • Rapporten bygger på den årliga miljömålsuppföljningen och data från den regionala miljöövervakningen.
  • Länsstyrelsen har en övergripande och samordnande roll i länet när det gäller att följa upp arbetet med de nationella miljömålen.

Se rapporten här: Visning av publikation | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Linda Sundregård

Miljöövervakningssamordnare
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss