Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samordnat totalförsvarsarbete inom Mellersta militärregionen

Landshövdingarna i de sex län som utgör Mellersta militärregionen står tillsammans med chefen för Mellersta militärregionen och visar upp dokumentet Högre regional grundsyn .

Landshövdingarna i de sex län som utgör Mellersta militärregionen tillsammans med överste Thomas Karlsson, chef för Mellersta militärregionen, har nu signerat Högre regional grundsyn 2022-2025 – ett dokument som ger en tydlig målbild och inriktar militärregionens totalförsvarsarbete.

Södermanlands landshövding Beatrice Ask har, tillsammans med chefen för Mellersta militärregionen och övriga landshövdingar i de sex län som utgör regionen, signerat Högre regional grundsyn för åren 2022 till 2025. Dokumentet inriktar det gemensamma arbetet med totalförsvaret inom militärregionen.

– Grundsynen för totalförsvarsutvecklingen är ett viktigt och nödvändigt dokument. Den är utarbetad tillsammans och vi har samsyn vad avser vägen framåt, säger överste Thomas Karlsson, chef för Mellersta militärregionen.

Högre regional grundsyn för 2022-2025 utgör fundamentet för det regionala totalförsvarsarbetet inom Mellersta militärregionen (Västmanlands, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Gävleborgs och Dalarnas län). Syftet med dokumentet är att inrikta och ge en tydlig målbild för det regionala arbetet. Grundsynen knyter an till de nationella målen som har fastställts av riksdagen för det civila och militära försvaret.

– Överenskommelsen är viktig eftersom Försvarsmakten och Länsstyrelserna gemensamt måste samverka för det regionala totalförsvarets uppbyggnad, säger Södermanlands landshövding Beatrice Ask.

Samarbetet mellan länsstyrelserna, som är högsta civila totalförsvarsmyndighet på regional nivå, och militärregionen, som ansvarar för planeringen av det militära försvaret, fortgår nu – något som är centralt för uppbyggnaden av ett modernt totalförsvar.

Kontakt

Karin Eriksson

Pressansvarig

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss