Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kampanj för att stoppa våld i ungas relationer

Texten svartsjuka är inte romantiskt på en blå bakgrund med en illustration av ett hjärta med en dolk rakt igenom.

Över hälften av tillfrågade tonåringar har blivit utsatta för våld i en kärleksrelation. Nu startar den nationella kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt för att få stopp på samhällsproblemet.

De flesta har någon gång känt sig svartsjuka på sin partner. Det är mänskligt. Men när svartsjukan tar över och kanaliseras i form av kontroll och våld handlar det ofta om brottsliga handlingar. Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt riktar sig till tonåringar och unga vuxna, och genomförs under våren för sjätte året i rad.

Det är oerhört viktigt att barn och unga får kunskap om vad som är våld och vad en schysst relation innebär. Ofta romantiserar dessutom populärkulturen och även omgivningen svartsjuka bland unga, säger Lisa Lindström, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Våld kan till exempel vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller digitalt. Det är vanligt att olika former av våld utövas samtidigt.

I en studie från Stockholms universitet 2021 svarade nästan 60 procent av de tillfrågade 15–19-åringarna ja på frågan om de är eller har varit utsatta för våld i en kärleksrelation. Både flickor och pojkar utsätts. En könsskillnad som noteras i studien är att flickor rapporterar en högre andel upprepad utsatthet för våld, medan pojkar oftare angav att de varit utsatta vid enstaka tillfällen. Flickor rapporterar också en betydligt högre grad av utsatthet för sexuellt våld jämfört med pojkar.

Killars våld mot tjejer handlar bland annat om just sexuellt våld och det är oerhört viktigt att vi både förebygger, upptäcker och sätter in insatser tidigt, säger Zandra Kanakaris, generalsekreterare på stiftelsen 1000 Möjligheter.

I kampanjen, som pågår årligen under februari och mars, ingår tryckt och digitalt material i form av affischer, video och stödmaterial. Materialet kan beställas kostnadsfritt från för alla yrkesverksamma som möter målgruppen unga:

Webbplatsen Svartsjuka är inte romantiskt Länk till annan webbplats.

Föräldrar och yrkesverksamma som möter unga har ett stort ansvar att reagera och agera när de ser våld i ungas partnerrelationer. Därför vill vi även bredda kunskapen på området hos vuxna, säger Sabina Carlsson, Länsstyrelsen Uppsala län.

Svartsjuka är inte romantiskt drivs av Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och stiftelsen 1000 Möjligheter, som står bakom den nationella stöd- och kunskapsplattformen ungarelationer.se.

Kontaktpersoner

Sabina Carlsson, Länsstyrelsen Uppsala Län
010-223 32 69
sabina.carlsson@lansstyrelsen.se

Lisa Lindström, Jämställdhetsmyndigheten
031-392 90 28
lisa.lindstrom@jamstalldhetsmyndigheten.se

Zandra Kanakaris, 1000 Möjligheter
070-143 42 47
zandra@1000mojligheter.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss