Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu råder det installningskrav i Södermanlands län

Röd ko på en snötäckt gräsmatta.

Foto: Mostphotos.

Installningskrav inträffar under den kalla årstiden, det vill säga när dygnstemperaturen understiger fem plusgrader under en viss tidsperiod och det inte sker betestillväxt.

Under den kalla årstiden ska djur som går ute ha tillgång till ligghall eller annat stall som ger dem skydd mot väder och vind.

Som djurägare kan man vid installningskrav välja att stalla in sina djur i ett stall, alternativt hålla dem som utegångsdjur. Djur räknas som utegångsdjur om de vistas utomhus mer än 12 timmar per dygn. Med undantag för hästar som kan vistas upp till 16 timmar utomhus. Om ett djur hålls som utegångsdjur ska det ha fri tillgång till en ligghall med en ren och torr liggplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping