Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt material för samhällsorientering

Illustrationen visar fyra personer med olika kulturella tillhörigheter som sitter runt ett bord och lyssnar till en man som talar

Utbildningsmaterialet ”Om Sverige” har vidareutvecklats och även fått ett tillhörande metodstöd. Allt material finns på webbplatsen Informationsverige.se och är till för dig som arbetar med samhällsorientering för nyanlända eller på annat sätt arbetar med samhällsinformation.

Samhällsorientering är en utbildning i det svenska samhället som ges till den som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige. Många kommuner har under åren använt utbildningsmaterialet ”Om Sverige” när de anordnat samhällsorientering. Under 2020 fick Länsstyrelsen i Västra Götaland i uppdrag från regeringen att vidareutveckla detta material. I uppdraget ingick även att ta fram ett tillhörande metodstöd. Nu finns allt publicerat på webbplatsen Informationsverige.se.

Nytt utbildningsmaterial och metodstöd

Materialet ”Om Sverige” är helt digitalt och tillgängligt på tio språk. Det är baserat på förordningen om samhällsorientering och innehåller nya texter, bilder och reflekterande frågor. Till materialet ”Om Sverige” finns nu ett tillhörande metodstöd. I metodstödet finns en mängd olika övningar, metoder, diskussionsfrågor, filmer och mycket annat användbart för exempelvis reflektion och dialog.

Mer fokus på mänskliga rättigheter

Materialet och metodstödet har ett tydligare fokus på mänskliga rättigheter och jämställdhet. Dessa perspektiv präglar allt innehåll och finns även som eget tema med fördjupande texter och övningar. Andra teman i materialet handlar bland annat om demokrati, Sveriges historia, boende, arbete och utbildning, fritidsaktiviteter, hälsa, att åldras samt mycket mer.

Pedagoger, samhällskommunikatörer och sakkunniga inom Länsstyrelsen och andra myndigheter och organisationer har varit med och tagit fram såväl materialet ”Om Sverige” som metodstödet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss