Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Viktigt med förebyggande arbete mot afrikansk svinpest i Södermanland

Ett vildsvin står i en grönskande skog och tittar in i kameran.

Genrebild vildsvin. Foto: Mostphotos.

Den allvarliga virussjukdomen afrikansk svinpest, ASF, drabbar tamgrisar och vildsvin. En ny rapport visar att riskerna för att sjukdomen ska nå Sverige är större i delar av Skåne, Blekinge, Halland och Södermanland. Bidragande faktorer är stor vildsvinspopulation och mycket trafik från länder med pågående ASF-utbrott.

ASF finns ännu inte i Sverige men förekommer i flera EU-länder i vår närhet, bland annat Polen, Tyskland, Estland, Lettland och Litauen. För Sverige är det mest sannolikt att afrikansk svinpest, ASF, introduceras via människor. Kött och charkprodukter från gris eller vildsvin som innehåller viruset och jaktutrustning som använts i länder med pågående utbrott är exempel på hur smittan kan nå Sverige. En korvmacka som kastas i naturen eller en blodig jaktstövel kan i värsta fall orsaka ett utbrott av ASF.

Trafik från drabbade länder och mängden vildsvin spelar roll

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har undersökt var risken för ett utbrott av ASF är störst. SVA har analyserat faktorer som bland annat vildsvinspopulation, närhet till färjelägen, volym på vägtrafik och placering av rastplatser. Bedömningen är att risken för att sjukdomen ska nå Sverige i nuläget är låg, men att det finns geografiska områden där risken är högre.

– Afrikansk svinpest kan dyka upp var som helst i Sverige, men vi kan konstatera att det finns geografiska områden där risken för att smittan introduceras och sprids bland vildsvin är högre än i andra områden. I de fyra länen Skåne, Halland, Blekinge och Södermanland bidrar bland annat kombinationen av trafik från länder med pågående utbrott och en stor vildsvinspopulation till ökad risk, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Vi behöver öka medvetenheten

– Den förhöjda risken i Södermanland är något vi tar på allvar och vi kommer nu att intensifiera det redan pågående arbetet. Det är viktigt att informationen når allmänheten. Alla bör hjälpas åt och rapportera in fynd av döda vildsvin i naturen samt undvika att lämna matrester så att vildsvin kan komma åt dem, säger länsveterinär AnnaMaria Estensson på Länsstyrelsen i Södermanland.

Informationsinsatser är viktiga för att minska risken för att få in ASF i Sverige. Jordbruksverket har i samarbete med SVA och länsstyrelserna tagit fram informationsmaterial översatt till flera språk om riskerna med att lämna matrester där vildsvin kan komma åt dem.

Rapportera självdöda vildsvin

En annan viktig åtgärd i kampen mot ASF är att öka inrapporteringen av självdöda vildsvin.

– Ju tidigare smittan upptäcks, desto bättre förutsättningar har vi att effektivt bekämpa och begränsa ett utbrott av afrikansk svinpest. Därför vill vi uppmana alla som ser döda vildsvin att rapportera det till SVA, som undersöker om djuren bär på smittan, säger Maria Cedersmyg, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Mer information

Afrikansk svinpest, ASF, är en virussjukdom som smittar tamgrisar och vildsvin. Sjukdomen är dödlig för djur, men smittar inte människor. Ett utbrott av ASF i Sverige skulle leda till omfattande konsekvenser för bland annat grisnäring, friluftsliv, jakt och skogsbruk.

SVA rapport - Uppdrag att utreda frågor med relevans för beredskapen mot afrikansk svinpest Pdf, 4.8 MB.

Mer om afrikansk svinpest på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Mer om afrikansk svinpest på SVA:s webbplats Länk till annan webbplats.

Informationsmaterial om afrikansk svinpest på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Rapportering av fynd av döda vildsvin till SVA Länk till annan webbplats.

 

Kontaktpersoner:
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA
Karl Ståhl, statsepizootolog
karl.stahl@sva.se
018-67 41 27

Jordbruksverket
Maria Cedersmyg
Smittskyddshandläggare
maria.cedersmyg@jordbruksverket.se
036-155019

Länsstyrelsen i Södermanland
AnnaMaria Estensson
Länsveterinär
annamaria.estensson@lansstyrelsen.se
010-223 42 66

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss