Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Södermanland först ut med en överenskommelse om brottsförebyggande arbete mellan Länsstyrelsen och polisen

Landshövding Beatrice Ask och Mikael Backman, polisområdeschef Södermanland signerar en samverkansöverenskommelse för det brottsförebyggande arbetet i Södermanlands län.

En länsövergripande samverkansöverenskommelse mellan Länsstyrelsen i Södermanlands län och Polisområde Södermanland signeras idag av landshövding Beatrice Ask och polisområdeschef Mikael Backman för det brottsförebyggande arbetet.

Syftet är att förtydliga samverkan och förebygga dubbla budskap till kommunerna vilka är viktiga aktörer i det brottsförebyggande arbetet. Tillsammans ska polisen och länsstyrelsen tillhandahålla det stöd som kommunerna behöver för att arbeta med ett mer kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete.

- Det är ett viktigt steg i det brottsförebyggande arbetet att arbeta länsövergripande tillsammans med polisen. Länsstyrelsen är länken mellan nationell och lokal nivå och ska bidra till en förbättrad samverkan och erfarenhetsutbyte i länet, säger Beatrice Ask, Landshövding Södermanlands län.

- Inom polisregion öst har vi skapat en regional struktur för samordning av den brottsförebyggande verksamheten. Vår brottsförebyggande handläggare på polisområdesnivån blir en självklar samverkansfunktion mot länsstyrelsen i vårt gemensamma uppdrag att samverka mot brott och utgöra ett samordnat stöd för det lokala samverkansarbetet, säger Mikael Backman, polisområdeschef i Södermanland.

Sedan 2017 har länsstyrelsen haft en regional brottsförebyggande samordnare för det brottsförebyggande arbetet. I och med att man nu även på polisområdesnivå har valt att anställa en brottsförebyggande handläggare inom polisen har en samverkansöverenskommelse tagits fram på länsnivå för det brottsförebyggande arbetet.

Arbetet utgår från det nationella handlingsprogrammet ”Tillsammans mot brott” och de målområden som prioriteras i programmet. Den övergripande målsättningen är att skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela Södermanlands län.

Den lokala förankringen sker genom det nätverk som sedan 2017 finns i länet där samtliga nio kommuner är representerade tillsammans med kommunpoliserna.

- Som ett första steg kommer jag tillsammans med polisen att göra besök i respektive kommun för att ha en dialog kring hur man idag arbetar med det brottsförebyggande arbetet, säger Eva-Sara Beckman regional brottsförebyggande samordnare på länsstyrelsen.

- Vi kommer också undersöka vilket behov av stöd kommunpoliserna och de brottsförebyggande samordnarna i kommunerna behöver i arbetet från Polisområdes- och länsnivå, tillägger Thomas Bergqvist, brottsförebyggande samordnare på Polisområde Södermanland.

Kontaktpersoner:

Eva-Sara Beckman, regional brottsförebyggande samordnare Länsstyrelsen i Södermanlands län, 010-22 34 325

Thomas Bergqvist, brottsförebyggande handläggare på polisområde Södermanland, 010-566 90 71

Tillsammans mot brott - Ett nationellt brottsförebyggande program. Kortversion av regeringens skrivelse 2016/17:126 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss