Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Världsvattendagen 2021: Vad betyder vatten för oss och för dig?

Vad betyder vatten för oss och för dig? Idag firar vi världsvattendagen. Våra underlag om Grön infrastruktur kan användas i arbetet med vatten i landskapet.

Dagen instiftades av FN 1992 och uppmärksammas 22 mars varje år för att lyfta fram vattenfrågor. Årets tema är vatten och klimatförändringar med fokus på vattnets olika värden.

- Vatten har en viktig roll i landskapet och för att fira dagen vill vi berätta om länsstyrelsens digitala Kartberättelse om Grön infrastruktur i Södermanlands län. Bland underlagen finns flera med knytning till vatten. De kan användas av kommuner och andra som planerar landskapet, säger Fanny Rybak, vattenhandläggare på Länsstyrelsen i Södermanland.

Vattenfrågan rör oss alla och är särskilt viktig i och med en växande världsbefolkning, ökad vattenanvändning i industri och jordbruk samt de utmaningar som klimatförändringarna för med sig.

Vattnet är en mycket viktig del av landskapet, särskilt i Sverige med våra otaliga sjöar och vattendrag. Våra vattenmiljöer berikar och stöttar samhället med olika ekosystemtjänster; allt från biologisk mångfald som ger oss livskraftiga fiskbestånd och artrika vattenmiljöer, till vattenkraft, friluftsliv och rent vatten i kranen.

Enligt FN:s klimatpanel IPCC:s rapporter är den största effekten av klimatförändringarna just påverkan på tillgången av vatten. Därför är det viktigt att vi förvaltar våra vatten så att fler generationer kan nyttja denna livsviktiga resurs även i framtiden. Vi måste värna om vattnet och se det utifrån ett helhetsperspektiv. Därför arbetar länsstyrelsen med Grön infrastruktur, i syfte att involvera alla aktörer i landskapet i ett arbetssätt där vi tillsammans planerar för långsiktigt hållbara landskap.

För att fira världsvattendagen vill vi lyfta länsstyrelsens digitala Kartberättelse om Grön infrastruktur i Södermanlands län. Här finns förutom information och länets handlingsplan även kartunderlag som visar till exempel värdetrakter i naturbetesmarker, täthetsanalyser av tallskog och ädellövskog, marina inventeringar och artförekomster i sötvatten och mycket mer.

Vad betyder vatten för dig?
Dela med dig om dina tankar och upplevelser på sociala medier under hashtagen #Water2me

Mer information

Länsstyrelsens hemsida om grön infrastruktur

Världsvattendagen på worldwaterdag.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartberättelse om Grön infrastruktur i Södermanlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Illustrationen är framtagen av Naturvårdsverket och får användas i anslutning till uppdraget Grön infrastruktur om illustratör anges. Illustration av Kjell Ström.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss