Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny kampanj stödjer det våldsförebyggande arbetet

Pandemin har medfört begränsningar i vardagen och påverkan på individnivå – med det ökar också riskerna för att utsättas för våld i hemmet. För att stärka arbetet mot våld i nära relationer och nå ut till våldsutsatta arbetar länsstyrelserna och Jämställdhetsmyndigheten med kampanjen Tillsammans mot våld.

Råd och rekommendationer i samband med covid-19-pandemin har på olika sätt förändrat vardagen för många. I samband med att man arbetar hemifrån och inte umgås i sina vanliga nätverk minskar skyddsfaktorer som till exempel kontakt med vänner, kollegor och grannar.

- Vi har uppmärksammat att det råder en ökad oro kopplat till pandemin hos yrkesverksamma som arbetar med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Våldsutsatta har fått svårare att söka stöd och hjälp i och med den isolering som råder på grund av pandemin. Det blir därför extra viktigt att nå ut till de här grupperna och kampanjen Tillsammans mot våld är ett led i det, säger Therese Dolk utvecklingsledare vid Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Länsstyrelserna och Jämställdhetsmyndigheten arbetar med regeringens nationella strategi att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelserna har dessutom ett särskilt ansvar att skapa förutsättningar för att strategin ska få genomslag i länen genom att stödja kommunerna i deras våldsförebyggande arbete.

-Det är viktigt att vi alla samarbetar och att vi gemensamt hjälps åt att sprida information om att det finns stöd och hjälp att få som våldsutsatt. Kampanjen Tillsammans mot våld är ett sätt att nå ut till både våldsutsatta och våldsutövare i olika kanaler, säger Therese Dolk.

Kampanjen pågår 16 november 2020 till 11 januari 2021.

Om arbetet gällande mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsens webbplats

Om kampanjen och uppdraget på Jämställdhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Jämställdhetsmyndighetens arbete gällande mäns våld mot kvinnor Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss