Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu lanseras vattenarkivet

Lantbruksdike mellan två fält

Foto: Per Lindmark, Länsstyrelsen Östergötlands län

Vattenarkivet är en efterlängtad tjänst som gör information om dikningsföretag och markavvattningsföretag tillgänglig digitalt.

Länsstyrelsens vattenarkiv innehåller handlingar av intresse för dig som arbetar med vatten i landskapet. Arkivet innehåller kartor, ritningar och annat material om markavvattning, till exempel invallningar och sjösänkningar som utförts för att få bättre jordbruksmark.

Länsstyrelsens vattenarkiv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I arkivet finns material med rättskraft från 1840-talet framtill nutid och med den nya digitala tjänsten riskerar detta material inte längre att slitas ut.

Vattenarkivet förenklar både för företag, myndigheter, kommuner och enskilda (främst lantbrukare) i Södermanlands län som behöver den typ av underlag vid exempelvis översvämningskartering, miljöutredningar och vattenhushållning.

Dessutom bidrar tjänsten till en effektivare handläggning, förbättrad service och tillgänglighet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss