Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sörmlandsmedaljen går i år till Cilla Krantz, Agro Sörmland

Beatrice Ask och Cilla Krantz

Cilla Krantz (th) är årets vinnare av Sörmlandsmedaljen. Hon mottog medaljen av landshövding Beatrice Ask.

Sörmlandsmedaljen 2020 går till Cilla Krantz, verksamhetsledare för Agro Sörmland. Hon får medaljen för sitt nyskapande arbete inom affärsutveckling och innovation.

Medaljen delas ut för att hedra personer med anknytning till Södermanlands län och som har utfört betydelsefulla insatser för länet. Årets pristagare, Cilla Krantz, är verksamhetsledare för företaget Agro Sörmland, vars arbete bidrar till utveckling, innovation och klimatanpassning av de biobaserade näringarna.

Som verksamhetsledare har Cilla Krantz bidragit till att flera nyskapande projekt startats för att stärka livsmedelssektorn. Hon har också bidragit till att skapa en kreativ arena och mötesplats för de gröna och biobaserade näringarna. Cilla Krantz är också en uppskattad och entusiasmerande föredragshållare.

Landshövding Beatrice Ask överlämnade på torsdagen medaljen till Cilla Krantz.

- Vi var eniga om att hedra Cilla Krantz, säger Beatrice Ask. Agro Sörmland är nu en organisation som andra sneglar på och Cilla har bland annat varit pådrivande vad gäller nätverksbyggande och samarbete mellan forskning och företag.

Cilla Krantz

Cilla Krantz, årets Sörmlandsmedaljör.

Cilla Krantz är glad och tacksam över medaljen och säger att hon får mycket stöd från andra personer med koppling till Agro Sörmland.

- Jag brukar säga att jag har världens roligaste jobb och för mig är det viktigt att hjälpa till med att bygga broar, mellan olika aktörer, som forskning, akademi och näringsliv, säger Cilla Krantz.

Om Agro Sörmland

Agro Sörmland startades 2017 och är en neutral samlingspunkt för att professionella personer inom lantbrukssektorn ska kunna knyta kontakter och föra diskussioner om intressanta frågor. En viktig del i verksamheten är att stimulera och driva projekt som skapar förutsättningar för tillväxt, innovation och entreprenörskap.

Agro Sörmland finansieras främst av Region Sörmland, men har också andra finansiärer som Länsförsäkringar i Sörmland, Handelsbanken, LRF Södermanland, Sparbanksstiftelsen Rekarne, Hotel Malmköping, SEB, Sörmlands Sparbank och Eskilstuna kommun.

Om Sörmlandsmedaljen

Sörmlandsmedaljen instiftades 2009 av dåvarande landshövdingen i Södermanlands län Bo Könberg. Syftet med Sörmlandsmedaljen är "att hedra personer eller föreningar med anknytning till Södermanlands län som utfört betydelsefulla insatser”. Medaljören utses av Länsstyrelsens insynssråd.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss