Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gemensamma krafttag mot sjögull i Mälaren

Sjögull

Sjögull är en snabbt växande invasiv art som kan täcka stora delar av en sjö eller ett vattendrag. Mälaren är drabbad av sjögull i stor utsträckning och därför pågår just nu ett samverkansprojekt där flera parter tillsammans bekämpar växten.

Sjögull förändrar och utarmar ekosystemet, bland annat genom att konkurrera ut andra arter.
Livet under ytan påverkas negativt då det blir för lite solljus i vattnet.

- Genom att täcka växterna med ett ljustätt material som fästs i flytramar, gör vi så att sjögullet kvävs och dör inom ett till två år, säger Anna Holmqvist, projektledare.

Sjögull sprids mycket snabbt. År 2017 täcktes fyra hektar av Mälaren av sjögull. I dag täcks 11 hektar av ytan, vilket motsvarar 22 fotbollsplaner.

- Det är viktigt att behandla rätt och snabbt och då är metoden med flytramar den som visat sig vara mest effektiv. Vi har redan placerat ut omkring 300 flytramar i Mälaren och har beställt ytterligare 290 stycken av arbetsmarknadsenheten AMA i Eskilstuna som tillverkar i ramarna, säger Olle Philipsson, Eskilstuna kommun.

Staffan Jansson, kommunalråd i Västerås och ordförande i Mälarens vattenvårdsförbund, ser positivt på projektet.

- Sjögull har visat sig vara ett stort problem och att ett sådant här gemensamt projekt nu tar tag i frågan är verkligen bra. Det är med gemensamma krafter som vi kan råda bot på problemet, säger Staffan Jansson.

Uppmaningar till boende runt Mälaren

För att informera om situationen med sjögull har man inom projektet gjort specifika informationsinsatser mot båtklubbar och boende runt Mälaren.

- Sjögull sprids bland annat genom att växtdelar klipps eller kapas av båtpropeller. Vi uppmanar därför alla att aldrig köra med båt eller kanot genom sjögull. Man ska också undvika att simma bland växterna då man kan fastna i dem och risken att drunkna är stor, säger Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund.

En annan uppmaning som projektet har gått ut med är att om man upptäcker sjögull ska man rapportera in det till databasen invasivaarter.nu. Man ska också kontakta Länsstyrelsen eller kommunen för rådgivning om det är problem med sjögull vid bryggor och stränder.

Finansiering året ut

Förutom medel från de medverkande parterna, har sjögullsprojektet finansiering från Havs- och vattenmyndigheten fram till december 2020. Projektet hoppas på att kunna hitta fortsatta medfinansiärer i föreningar, organisationer och privatpersoner som har koppling till Mälaren.

Mer information

Läs mer på malaren.org Länk till annan webbplats.


Kontaktpersoner

Eskilstuna kommun
Anna Holmqvist, projektledare, anna.holmqvist@eskilstuna.se, 016-710 27 12

Västerås stad
David Söderblom Tay, david.soderblom.tay@vasteras.se, 021-39 28 05

Kungsörs kommun
Julia Löndal Jonsson, julia.londalJonsson@kungsor.se, 0227-600 176

Köpings kommun
Christina Schyberg, christina.schyberg@koping.se, 0221-253 17

Länsstyrelsen Södermanland
Cinthia Tiberi Ljungqvist, cinthia.tiberi.ljungqvist@lansstyrelsen.se, 010-223 42 70

Mälarens vattenvårdsförbund, Länsstyrelsen Västmanland
Ingrid Hägermark, ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se, 010-224 93 72

 

Sjögull_samverkan

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss