Risk för gräsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Död fisk i Hjälmaren kan bero på cyanobakterier eller syrebrist

Den stora mängd fisk från östra Hjälmaren som dog i slutet av april kan ha orsakats av cyanobakterier eller syrebrist. Det visar svaren från de fisk- och vattenprover som togs då.

I slutet av april dog en stor mängd fisk i östra Hjälmaren. Fisk- och vattenprover inhämtades då från området för analys. Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) som har analyserat fiskarna hittades inget som direkt kan förklara vad fiskarna dog av. Vattenproverna som analyserades av Pelagia Nature & Environment AB visar på en dominans av kiselalger. Det provet togs av yrkesfiskare den 26 april, det vill säga under den period då fiskdödligheten var som högst. Kiselalger som förekommer i stora mängder kan täppa till gälarna på fiskar och därigenom orsaka kvävning.

De prover som togs av Länsstyrelsen några dagar senare visar på en dominans av cyanobakterier, även kallade blågrönalger. Vissa arter av dessa alger kan under vissa förutsättningar producera gifter, men det är oklart om så har skett i detta fall. Att dessa gifter skulle döda fisk är dock mycket ovanligt.

– De provsvar vi har fått pekar på att syrebrist till följd av algblomning efter de tidigare veckornas värmebölja kan vara anledningen till fiskdöden i Hjälmaren. Kopplingen är däremot inte lika stark som den man såg 2018 då mängder med fisk dog på grund av det varma vädret och de extensiva algblomningarna. För att utesluta andra möjliga orsaker följer vi upp med toxinanalyser samt en undersökning av tungmetaller i den döda fisken, säger Irene Karlsson Elfgren, samordnare vattenförvaltning på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Både kiselalger och cyanobakterier förekommer naturligt i våra sjöar. Höga vattentemperaturer och höga halter av näringsämnen orsakar hög produktion av kiselalger, vilket då medför en så kallad algblomning. När algerna dör förbrukas stora mängder syre vid deras nedbrytning. Detta kan resultera i lokal syrebrist som leder till fiskdöd. I brist på andra tydliga förklaringar är det inte osannolikt att fiskdöden i östra Hjälmaren orsakades av lokal syrebrist.

Kontakt

Thomas Stenström

Vikarierande länsfiskekonsulent
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Irene Karlsson Elfgren

Samordnare vattenförvaltning
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss