Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Projekt ReFisk – framtida fiskefredningsområden för skydd av kustlekande rovfisk i Södermanland

Logotyp ReFisk

Bestånden av rovfisk har minskat i kustvattenområdet mellan Östergötlands och Gävleborgs län. Havs- och vattenmyndigheten och berörda länsstyrelser har uppmärksammat ett behov av fredning av lekområden för rovfisk.

Projektet ReFisk är ett pågående samverkansprojekt mellan ovan nämnda myndigheter och Sveriges Lantbruksuniversitet. Inom projektet har Länsstyrelsen i Södermanlands län i uppdrag att föreslå lämpliga fiskefredningsområden längs Södermanlands kust till Havs- och vattenmyndigheten.

Syftet med inrättandet av fiskefredningsområden är att minska störningen på fisk inför och under lek, vilket förbättrar förutsättningarna för en framgångsrik reproduktion. En hållbar förvaltning av arterna är därför betydelsefull för att säkra framtida fritidsfiske och yrkesfiske. Detta är i sin tur en viktig förutsättning för att behålla en levande landsbygd och skärgård.

- Arbetet har pågått en tid på Länsstyrelsen vad gäller urval av vikar och olika utredningar. Det känns tillfredställande att nu gå ut med ett förslag utanför Länsstyrelsen och förhoppningsvis få en bredare förankring. Några föreslagna områden är också provfiskade under våren för att etablera en baslinje för uppföljning i projektet, säger Thomas Stenström, vikarierande länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Länsstyrelsen kommer att lämna ett förslag på identifierade områden i höst, efter ett remissförfarande till berörda intressenter som nu är påbörjat. I de områden som slutligen beslutas av Havs- och vattenmyndigheten är planen att fiske ska vara förbjudet en period under våren. Ambitionen är att förbudet ska träda i kraft 2020 för att sedan utvärderas och omprövas årligen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss