Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Södermanland ett av Sveriges bästa län på fiberutbyggnad

Bredbandsrullar för fiberutbyggnad

Av hushållen i Södermanland hade 77 procent tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s i oktober 2018, vilket är en ökning med drygt 6 procent sedan 2017 års mätning. Det visar Post- och Telestyrelsens (PTS) mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018.

Vad gäller utbyggnaden på landsbygden är Södermanland det län som ökar mest av alla. Uppgången sedan förra årets mätning är hela 17 procent. Totalt har 37 procent av hushållen på den sörmländska landsbygden tillgång till snabbt bredband.   

”Det är glädjande att fiberutbyggnaden på den sörmländska landsbygden ökar mest i landet, då tillgång till digitala tjänster är en förutsättning för utveckling och tillväxt”, säger Liselott Hagberg, landshövding i Södermanlands län.

Länsstyrelsens bredbandskoordinator har uppdraget att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor i länet. Bredbandskoordinatorns roll är bland annat att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan. Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, medborgare och kommunal verksamhet.

”Länsstyrelsen arbetar med stöd till fiberutbyggnad på landsbygden på flera olika sätt. Dels genom stöd inom ramen för Landsbygdsprogrammet, dels genom dialog och samverkan med marknadens aktörer”, säger Jan Petersson, regional bredbandskoordinator på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. Myndighetens mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur. Med detta avses tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Informationen till kartläggningen samlades in i oktober 2018.

Kartläggningen finns på statistik.pts.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Underlaget är också tillgängligt i kartformat på bredbandskartan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Regeringens bredbandsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss