Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillsyn av serveringsställen med julbord

Under fredagen och lördagen den 7–8 december genomfördes en samordnad alkoholtillsyn i Södermanlands län. I tillsynen kontrollerades att 34 serveringsställen med julbord följer alkohollagen (2010:1622). På tio av dessa ställen fanns någon form av avvikelse mot alkohollagen. Dessutom upptäcktes brister gällande utrymningsvägar på fem ställen.

Alkoholinspektörerna i samtliga länets kommuner har fredag och lördag kväll den 7 och 8 december kontrollerat serveringsställen med julbord. Den som driver restaurang och innehar serveringstillstånd ansvarar för att serveringen följer alkohollagens (2010:1622) bestämmelser. Kommunerna och Polismyndigheten har enligt alkohollagen ansvar för tillsynen av alkoholserveringen. Länsstyrelsen utövar tillsyn inom länet och biträder kommunerna med råd.

Avvikelser och brister i utrymningsvägar

I Eskilstuna kommun kontrollerades 14 serveringsställen, i Flens kommun fyra, i Gnesta en, i Katrineholm tre, i Nyköping tre, i Oxelösund en, i Strängnäs fem, i Trosa en och i Vingåker två. Samordnad alkoholtillsyn skedde i Eskilstuna, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Strängnäs, Trosa och Vingåker. Den samordnade alkoholtillsynen har skett i samverkan mellan alkoholinspektörer, livsmedelsinspektörer, räddningstjänsten, Skatteverket och Polismyndigheten.

Alkoholinspektörerna kontrollerade särskilt serveringsställenas marknadsföring av alkohol, anmälan av egenkryddad snaps, antal personer på serveringsytan samt utrymningsvägar och nödutgångar. På tio av de undersökta ställena fanns någon form av avvikelse mot alkohollagen. Dessutom upptäcktes brister gällande utrymningsvägar på fem ställen. Det kunde exempelvis innebära att vägen ut blockerats av stolar. I flera fall gick dessa brister att åtgärda omgående.

Viktig del i det alkoholförebyggande arbetet

- Tillsynen är viktig för att skapa trygghet för både gäster och personal. Alkoholinspektörerna arbetar för att hjälpa restaurangerna så långt det går. Det är dessutom positivt att kommunerna i flera fall inte hittat något allvarligare att anmärka på. Det visar också att det finns många seriösa restauranger och att tillsynen fungerar, säger Mikael Lindqvist, tillsynshandläggare på Länsstyrelsen.

Tillsynen är en viktig del i det långsiktiga alkoholförebyggande arbetet. I den regionala ANDT-strategin finns ett särskilt mål om effektiv, likvärdig och samordnad alkohol- och tobakstillsyn. En av insatserna för att nå det målet är att genomföra minst en länsövergripande samordnad tillsyn inom alkoholområdet varje år. I Södermanlands län är en av tio kvinnor och en av sju män riskkonsumenter av alkohol. Störst andel finns bland unga vuxna i åldern 18–29 år och män i åldern 50–69 år.

Södermanlands län har högre dödlighet bland män i både alkoholförgiftning och alkoholspecifika sjukdomar än genomsnittet i riket. Alkoholkonsumtionen har dessutom tydliga samband med bland annat psykisk ohälsa, våldsbrott, trafikskador och självmord.

Regional ANDT-strategi

Länsstyrelsen i Södermanlands län, Landstinget Sörmland, Polisen, länets kommuner och andra aktörer i länet har tillsammans arbetat fram en regional strategi för arbetet mot alkohol, tobak, dopning och tobak (ANDT).

Läs mer om den regionala ANDT-strategin

Länsövergripande samordnad alkoholtillsyn

Länsövergripande innebär tillsyn i flera kommuner samtidigt med eventuellt ett specifikt tema. Samordnad tillsyn innebär att flera tillsynsområden kontrolleras samtidigt med stöd av flera olika myndigheter.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss